Ős gén

Dr. Árkay László: Monográfok
No.5

Monographs by Dr. László Árkay

W. Penfield kanadai professzor kutatása a Rockefeller Alapítvány
megbízásábóla montreáli McGill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt (1) megbizatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki, és bizonyítsa be van-e és m e l y i k az a gén/fajta, amely földünkön domináns gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, millió dolláros támogatást kapott.


Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet. Kettőt!  Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan - akár évszázadokon, generációkon át - el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltűnik. Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak, de a 3. 4. 5. generáció után feltör egyikük és kizárólagosan dominál.

A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta a szemita
gént, és talált egy másik ilyen domináns gént.

Erről a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és ma magyarnak nevezett náció, de hozzátette végső tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontjain ugyancsak megtalálható UGYANEZ a második gén. Eme, - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az Alapítvány azonnal törölte a
támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.

"Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. A Bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont "folt""- ezt teszi hozzá Árkay - "egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön ahol a pentatonikus ötfokú magyar NÉPZENE létezik. De most jön még a java! "Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve" folytatja beszámolóját Árkay "egy nem mindennapi telefon-beszélgetésem. Ekkor ezeket mondta nekem Tibor":  "ő nem ismeri a népdalt, nem zenész. Van neki egy világtérképe, amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve akármilyen ős magyar, vagy bármilyen más nyelven olvasható, MEGFEJTHETŐ FELIRATOKAT. De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva."  Erre elkezdtem hegyezni a fülemet. "Melyik öt helyen?" kérdeztem " Hát" - mondta Tibor " 1. Magyarországon és Közép Ázsia Ural környékén, de nem a szláv területeken, 2. A Távol Keleten Kinában és Japánban, 3. Közép Afrikában, 4. Az amerikai Indián vidékeken és 5. Skóciában." Hát majdnem leültem! Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak a
pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal!"

Ez három egymástól teljesen külön irányból, a  népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ősrégészet teréről származó BIZONYÍTÉKOK adatait hozza egy nevezőre!  "Hát akkor miért vagyunk begyulladva?" - kérdezi Árkay. "Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövő!"

 
 

Képek

tmretezs 23.jpg