Címlap EGÉSZ-SÉG Spirituális Egyesület Közhasznúsági beszámoló 2011
Közhasznúsági beszámoló 2011

Név: EGÉSZ-SÉG SPIRITUÁLIS EGYESÜLET.

Székhely: 1147 Budapest, Fűrész utca 109/a.

Adószám: 18199796-1-42

13291. sorszámú társadalmi szervezet Fővárosi Bíróság (2009.02.13.)

Közhasznúsági fokozat: közhasznú (2009.02.13.)

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.01.01. – 2012.12.31.

 

 

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

Egész-ség Spirituális   Egyesület

székhely:

1147 Bp., Fűrész utca 109/a.

bejegyző határozat száma:

Pk.60.031/2009/2

nyilvántartási szám:

13291

képviselő neve:

Seres Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében spirituális tanácsadó szakképzettséget adó tanfolyamunkon minden részt vevő megtanulja letisztítani magát minden főbb olyan energiától, ami megzavarja az energiaháztartását, továbbá elsajátítja az energiával való feltöltés módszereit is.

B. Spirituális klubunkban bemutatót tartottunk arról, hogy milyen érzés letisztítva és feltöltve lenni, továbbá megbeszéltük a felmerült kérdéseket, illetve tartottunk néhány más alternatív egészségmegőrző, betegségmegelőző módszerről bemutatót.

C. Az országban több helyen tartottunk gyakorlati bemutatót egészségmegőrző, betegségmegelőző módszerünkről.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

a. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

b. képességfejlesztés, ismeretterjesztés

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CLVI. tv 26.§ c)1.és 4. pont

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

a. a bemutatókon minden érdeklődő

b. felnőttképzésen belül a 18 éven felüliek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

a. kb. 450 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a. a bemutatókon részt vevők megismerkednek az alternatív módszerekkel, így nemcsak mástól várják gyógyulásukat, hanem tesznek érte

b. a tanfolyamunkon részt vevők megőrzik a saját és legalább közvetlen környezetük egészségét, mivel kifejlesztjük e képességeiket

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Bevételből működési költségekre

995 eFt

Alternatív egészségmegőrzési betegségmegelőzési módszerek bemutatása

Bevételből működési költségekre

996 eFt

Alternatív egészségmegőrzési betegségmegelőzési módszerek oktatása

 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Nem volt

0

0

 

 

 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Nem volt

0

0

 

 

 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

992 eFt

1991 eFt

ebből:

 

 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

992 eFt

1991 eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

662 eFt

1437 eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

662 eFt

1437 eFt

K. Adózott eredmény

330 eFt

554 eFt

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

3

4

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Nem

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)³0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)³0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)³0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2³10 fő]

Nem

Nem

 

 

 

Név: EGÉSZ-SÉG SPIRITUÁLIS EGYESÜLET.

Székhely: 1147 Budapest, Fűrész utca 109/a.

Adószám: 18199796-1-42

13291. sorszámú társadalmi szervezet Fővárosi Bíróság (2009.02.13.)

Közhasznúsági fokozat: közhasznú (2009.02.13.)

 

KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

2011.01.01. – 2011.12.31.

 

 

Egész-ség Spirituális Egyesület

nyilvántartási szám: 13291.  Pk.60.031/2009/2 (2009.02.13)

stat.számjel: 18199796-9499-529-01

Eredménykimutatás 2011.01.01.  - 2011.12.31


adatok e.Ft-ban
Eredménylevezetés egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezeteknek Bázis Tény
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 992 1 991
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 992 1 991
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 982 1 405
a. alapítói 0 0
b. központi költségvetésből 0 0
c. helyi önkormányzattól 0 0
d. egyéb 982 1 405
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
4. Tagdíjból származó bevétel 10 586
5. Egyéb bevétel 0 0
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0
2. Pénzbevételt nemj jelentő bevételek 0 0
C. Tényleges pénzbevételek (AI+B1) 992 1 991
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (AII+B2) 0 0
E. Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai (1+2+…+12+13) 662 1 437
1. Anyag-, áru-, készletbeszerzés 133 717
2. Szolgáltatás vásárlás 246 360
3. Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége 0 0
4. Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja
5. Személyi jellegű egyéb kifizetések
6. Foglalkoztatót terhelő járulékok
7. Értékcsökkenési leírás 49 274
8. Adóbefizetések
9. Egyéb költségek 34 86
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11. Egyéb ráfordítás 200 0
12. Szervezet által nyújtott támogatások ráfordításai 0 0
13. Hiteltörlesztés, felhalmozási és tőke jellegű kifizetések 0 0
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0
G. Tárgyévi  eredmény (1+2) 330 554
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (AI-E1-E4) 330 554
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (B1-F1-F4) 0 0
H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) 0 0
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AII-E2-E3) 0 0
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B2-F2-F3) 0 0
I. Adózás előtti eredmény (B1-F1+H2) 0 0
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény (1+2) 330 554
1. Közhasznú tevékenység eredménye (A-E1-E2-E3) 330 554
2. Vállalkozási tevékenység trgyévi eredménye (I-J) 0 0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 0 0


Kelt: Budapest, 2012. február 22.

 

 

 

Egész-ség Spirituális Egyesület

nyilvántartási szám: 13291.  Pk.60.031/2009/2 (2009.02.13)
stat.számjel: 18199796-9499-529-01

Eredménykimutatás 2011.01.01.  - 2011.12.31
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú mérlege

adatok e.Ft-ban
Bázis Tény
A. Befektetett eszközök 98 880
I. Immateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 98 880
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
B. Forgóeszközök 232 4
I. Készletek 0 0
II. Követelések 0 0
III.Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 232 4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 330 884
C. Saját tőke 330 884
I. Indulő tőke/Jegyzett tőke 0 0
II. Tőkeváltozás/Eredmény 0 330
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 330 554
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
D. Tartalék 0 0
E. Céltartalék 0 0
F. Kötelezettségek 0 0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 330 884Budapest, 2012. február 22.
 

 

Közhasznúsági jelentés

1. Eredmény levezetésre és mérlegre vonatkozó információk

2011. évben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett.

 

Cél szerinti tevékenységén belül az egyesület döntően bevételt tagdíjból és pártoló tagsági díjból (29 %), adományból (27 %) és az oklevél adminisztrációs díjából (25 %) szerzett, mely utóbbi a felnőttképzési tevékenységéből származik.

 

Az egyesület kiadásai a cél szerinti tevékenységének szinte kizárólag a tárgyi, dologi megteremtését szolgálták, ezen kívül csak szállás és üzemanyagköltség elszámolása történt. Sem munkabért sem vállalkozási díjat az egyesület nem fizetett.

Az egy évnél tovább használatos eszközök a használatbavételük után

azonnal, teljes összegben leírásra kerültek, ez alól az autóbeszerzés kivétel, mivel itt évente 20 % értékcsökkenéssel számolunk.

 

 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2011. évben az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.

 

 

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

 

Saját tőke                                                                    884 e.Ft

I. Induló tőke                                                                   0 e.Ft

II. Eredmény                                                                330 e.Ft

III. Lekötött tartalék                                                         0 e.Ft

IV. Tárgyévi eredmény  cél szerinti tevékenységből       554 e.Ft

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből            0 e.Ft

 

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

 

2011. évben az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.

 

 

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

 

2011. évben az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.

 

 

 

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

 

2011. évben a vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem

részesültek.

 

 

Közhasznúsági jelentés

 

 

7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

 

 

Az egyesület 2009. évben kezdte meg tevékenységét, cél szerinti tevékenységei a következők:

 

Az egészségmegőrzés, betegség megelőzés fejlesztése az alternatív lehetőségek (lelki, szellemi út) bemutatásával, oktatásával, terjesztésével, így szolgálva egyidejűleg az egyén és a társadalom közös érdekét, hogy mindannyian megtegyük, amit képesek vagyunk megtenni egészségünk megőrzése érdekében. Ezen belül céljaink:

-         Az igény felkeltése az egészséges életmódra a pozitív példák bemutatásával, terjesztésével

-         A pozitív gondolkodás, a testi-lelki-szellemi egyensúly, harmónia fontosságának bemutatása, terjesztése, oktatása

-         A természetes életvitel előnyeinek és hátrányainak bemutatása, terjesztése, oktatása

-         Az etikánk szerepének megérttetése példák segítségével egészségi állapotunk alakulásában

-         A természetes életmóddal összefüggésben a hagyományos gyógymódjaink kutatása, adaptálása a mai körülményeire, terjesztése, oktatása,

-         Lelki egészségünk megőrzésének elősegítése, az ehhez kapcsolódó képességek és készségek fejlesztésének elősegítése a hétköznapi életben is alkalmazható szellemi és testi gyakorlatok bemutatásával, terjesztésével, oktatásával

-         Az ősi népi gyógymódok felkutatása, a magyar egészségkultúra régi hagyományainak megismerése, és adaptálása a mai lehetőségek tükrében

-         A falusi családfenntartó gazdálkodás régi rendszereinek, a biogazdálkodás tapasztalatainak bemutatása, népszerűsítése

-         A természet-közeli és környezettudatos életmód egészségmegőrző és személyiségformáló szerepének megismertetése, főként a fiatalság körében.

-         Az egészségmegőrzéssel alternatív lehetőségeivel foglalkozóknak fórumot és támogatást biztosítani, ezzel is szélesítve a pozitív példák bemutatásának kínálatát, továbbá segítve a tapasztalatcserével új kombinált módszerek kidolgozását

-         Minden érintett témában felvilágosító munka végzése minden lehetséges rendelkezésre álló eszközzel.

-         Minden érintett témában ismeretterjesztő kiadványok, figyelemfelkeltő kiadványok (pl. képeslapok, naptár, stb.) megjelentetése.

 

 

 

Az egyesület az előző célok megvalósítása érdekében

-         felnőttképzési oktatási központot, melynek neve Egész-ség Spirituális Akadémia

-         spirituális klubot, melynek neve Egész-ség Spirituális Klub, továbbá

-         könyvtárat működtet.

 

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénnyel („Khtv.”) összhangban közhasznú tevékenységet folytat az alábbi területeken:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (Khtv. 26. § c) 1.)
 • tudományos tevékenység, kutatás (Khtv. 26. § c) 3.)
 • képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26. § c) 4.)
 • természetvédelem (Khtv. 26. § c) 8.)
 • környezetvédelem (Khtv. 26. § c) 9.)

 

 

2011. évben a cél szerinti tevékenység keretében területenként az alábbiakat végeztük el:

 

 1. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egyesületünket 00614-2009 számon felnőttképzést folytató intézményként nyilvántartásba vette 2009. július 8. napján.
  1. 2011. évben 50 fő kezdte el spirituális tanácsadó képzésünket, és 32 fő vette át a szakképzettséget tanúsító oklevelét. Más tanfolyamot nem indítottunk.
  2. A felnőttképzéshez ingyen biztosítottak számunkra helyet, és az oktatók is önkéntes munkájukkal járultak hozzá a spirituális tanácsadó és moderátor szakképzés megtartásához.
  3. Folyamatosan karbantartjuk és az igények alapján bővítjük az oktatási központ nyomtatványait, mint pl. adatlap, jelenléti ív, értékelő lap, tanulmányi szerződés, stb.
  4. Átdolgozásra és kiegészítésre került a spirituális tanácsadó szakképzés írásos jegyzete a mellékleteivel együtt.

 

 1. Működtetjük a spirituális klubot, minden hónapban ugyanazon a napon várjuk az érdeklődőket. A résztvevők száma meglehetősen szóródik, van hogy ketten van hogy tizenöten jönnek.
  1. Három alkalommal alternatív egészség megőrzési módszer bemutatóját is tartottak.
  2. A klubon a résztvevők kipróbálhattak az egészségmegőrzést illetve betegségmegelőzést szolgáló termékeket is pl. oxigenizált víz, mágneses talpbetét, házi készítésű pí víz, gyógyteák, házi készítésű kenyerek, stb.
  3. A klub keretein belül állapotfelmérést is tartottunk előzetes igénybejelentés alapján.

 

 1. A könyvtárral kapcsolatosan az alábbiakat sikerült megvalósítani
  1. Az egyesület honlapján könyvtár címszó alatt viszonylag rövid cikkeket gyűjtünk az egészség, a magyarság, és egyéb témakörökben. A honlap megszületése óta a cikkek száma megtízszereződött, és folyamatosan keressük hozzá a további anyagokat.
  2. Egyesületi alapító tagjai által rendelkezésünkre bocsátott és az egyesület által vásárolt könyveket tagjaink folyamatosan kölcsönzik, azonban a kölcsönzések nyilvántartását, adminisztrációját jobban szükséges megszervezni a könyvek visszahozatala érdekében.

 

 1. A változó igényeknek megfelelően folyamatosan karbantartjuk az egyesület és az oktató központ írásos ajánló anyagait, továbbá elektronikus úton is próbáljuk népszerűsíteni tevékenységünket. Az országban több helyen is tartottunk bemutatót tevékenységünkről, pl. Bösztörpusztán a Gyógyító Faluban, nyáron természetes környezetben a Bogi-tó partján, néhány ezoterikus klubban és természetgyógyászattal foglalkozó helyen. A tevékenységünkről készítettünk néhány videót is, pl. meditációk, Gyógyító Falu, stb.

 

 1. Üzemeltetjük az egyesület weblapját, és gondoskodunk annak folyamatos működéséről, tartalmának időszerűségéről és bővítéséről.

 

 

 

Budapest, 2012. február 22.

 

 

Seres Sándor

elnök

 

 
 

Képek

tmretezs 22.jpg