Címlap Egészségmegőrzés LÉLEKRÉSZ VISSZATÉRÍTÉS
LÉLEKRÉSZ VISSZATÉRÍTÉS

Lélekgyógyítás alaptételei,- lélekrész mentés visszatérítés

 

2009. február 26.

 

A múltkori alkalommal a gyógyításról szóltunk és az ahhoz kapcsolódó szemléletváltásról. Most is ebbe a területbe szeretnénk beavatni benneteket. Ez a módszer még nem tartozik a legelterjedtebb módszerek közé.

A múltkori témához kapcsolódva folytatom a gondolat menetemet.

A Lélek,- akit ti így hívtok, szubsztanciából tevődik össze, bonyolult szerves (fluidikus) anyag .

Összekötő, Test és Szellem között.

A lélek, különböző részecskékből tevődik össze. Ezeket, a részecskéket, mi lélekrészeknek nevezzük,- mert teljes egységet adnak, és foglalják el a helyüket, az egy Egységes LÉLEK elnevezés alatt.

A lélek igen bonyolult, mint felépítésileg, mint tulajdonságaiban.

Egy ugyanolyan, megegyező lelkiséget nem lehet találni. Több ponton megegyezhetnek, hasonlíthatnak is egymásra, de általában, részeire bontva, merően ellentétesek és különbözőek. Ennek a különbözőségnek az oka,- az életek tapasztalataiból, megéléseiből adódik.

Egy adott személy lelkisége,- megélt élet történései által, csak kapcsolódási pontokban hasonlíthat egy másik személyéhez. Ezért nem tudjuk beleélni magunkat mások történéseibe. Még akkor sem, ha teljes minőségben és jelenléttel kapcsolódnak hozzánk,- gondolok itt egy családra levetített minőségre. A családon belül, az adott személy, akivel történik bizonyos kellemetlen szituáció,- lelkisége fokozottan előtérbe kerül,- így önmagát túllépve és saját korlátait megfeszítve, tudd különböző problémákat megoldani, és ezáltal tudja kezelni a legmagasabb fokon, a másnak lehetetlennek tűnő helyzetet. De az adott személy ne várja el, hogy a körülötte élők (itt még mindig a család fogalmára szorítkozunk), ugyanúgy éljék meg az adott helyzetet. Ez kizárt dolog, mivel különböző lelkiséggel rendelkezünk, és úgy hatunk.

A lélek bonyolult és összetett szerkezet.

Képes életeken át, cipelni olyan megélt történéseket, amelyek a múltban is fájdalmasan hatottak rá. Ennek többnyire az oka, hogy bizonyos lélekrészek az idő fogságában megrekedtek,- így ezek a részek nem tudnak kiteljesedni, egységet alkotni, hanem darabokra, részekre bomlottak. Azok a kicsiny részek, amelyek éppen maradtak, azok itt vannak a jelenben. Viszont a sérült részek, a múlt fájdalmas történéseibe beleragadva, az idő fogságába estek. Mindez előző életekből áthozott fájdalmakra is vonatkozhat. Az idő fogságában ragadt lélekrészeket, amelyek a megélt fájdalom, trauma hatására kiszakadtak, és múltban megtapadtak,- minden esetben ajánlatos felszabadítani, meggyógyítani és visszatéríteni az egészséges részhez,- hogy visszatérhessenek a SZELLEM EGYSÉGÉBE, ezáltal teljes EGYSÉGET alkothassanak.

 

Elmondok egy történetet, hogy mindez érthetőbbé váljon.

- Beszéljünk most egy anyáról, akinek a gyermeke súlyos balesetben elvesztette életét. Az anya ebben az esetben, a fájdalom hatására sokkot kapott. Lélekrészei sérültek és megrekedtek, beleragadtak az adott tragikus eseményben. Ezt a lelki sérülést, van amikor egy élet munkájával sem tudja helyre állítani, - egyedül biztos nem. Hiába telik el a tragédia óta, tíz, húsz év,- a kiszakadt és az időfogságában megrekedt lélekrészek, maguktól nem tudnak visszatérni, meggyógyulni, és a többi lélekrésszel egységet alkotni.

Ha az anya ilyen sérült lelkiséggel éli le az életét, akkor több mint valószínű, hogy a köztes létben fogja ezeket a sérült lélekrészeket meggyógyítani, helyre állítani. Ha még itt sem sikerül a teljes helyre állítás, dönthet úgy is, hogy megélésként, új tapasztalásként újra alá merítkezik,- egy új földi életet választ,- amelyben ezeket a nem teljes egységben lévő részeket újra egyesíti,- Új megéléseket, új helyzeteket állít fel és tervez meg magának, amelyben önmaga gyógyítójává válik.

 

Maradjunk továbbra is ennél a történésnél.

De ha az anya, az átélt trauma hatására segítséget kér, (szakirányú segítségre gondolok,- orvos, vagy hozzáértő terapeuta személyére),- ebben az esetben már van esély a teljes gyógyulásra még ebben az életében. Mivel a fájdalom hatására kiszakadt részeket, amelyek az idő fogságában rekedtek,- segítséggel, de saját maga fordítja át, szabadítja fel és hozza át gyógyultan a jelenbe.

 

A könnyebb megértés végett.

Ha például a tragédia három évvel kevesebb, vagy már több évvel utána történt, akkor is jelentős eredményeket tud elérni, ha az orvos vagy a terapeuta segítségével vissza megy az időbe, és a fájdalom hatására kiszakadt, megrekedt lélekrészeket felszabadítja, - amit megéléssel, megértéssel, megbocsátással (nem önmagát hibáztatja a történtekért), elengedéssel (nem köti magához az elvesztet személyt, hanem szeretettel útjára engedi). Az elengedés folyamata nagyon fontos epizód, mert rengeteg energia szabadulhat fel általa. A trauma átélése újabb fájdalomhoz vezethet,- de az itt ragadt lélekrészek, a megélés és a megértés hatására feltudnak szabadulni, áttudnak minősülni, és gyógyulttá válnak és visszatudnak térni a szellem egységébe.

Ebben a folyamatban nagyon fontos, hogy kérjük a szellemi segítőktől a teljes gyógyítást, (ez különböző módszerekkel lehetséges, fénnyel, hanggal,stb… gyógyítsák a sérült részeket), hogy azok a jelenbe visszatérve, az egészséges lélekrészekkel EGYSÉGET alkothassanak.

Ilyenkor már megindul a gyógyulás folyamata. Kiszakad a sérült rész abból a környezetből, amelyben hónapokig, évekig időzött, és most a gyógyítás hatására újra elfoglalhatja helyét, és teljességet alkothat.

 

Ezzel nem azt jelentettük ki, hogy már az anyának nem fog fájni a gyermeke elvesztése. Hanem azt, hogy a megélést átformálta, és ezáltal a gyógyulás útjára lépett. Olyan élethelyzeteket tudd teremteni, amelyek már egyre szabadabbá teszik, és nem korlátozzák. Mert a sérült lélekrészek, mindig egy visszahúzó erőként hatottak rá.

Ilyenkor általában az adott személy, nyit a spirituális világ felé. Már nem korlátozza le magát csak a földi történések szintjére, és teljesen más személyiséggé alakul át. Ami elmehet egészen odáig, (attól függően, hogy dolgozik magán), - hogy mások segítőjévé is válhat.

 

Az orvostudomány általában nem veszi igénybe ezeket a módszereket, többnyire azért mert időigényes, vagy nincs ennek a lehetőségnek a tudatában.

Az ősi gyógyítási technikák alapja volt a lélekrész visszatérítés, mentés.

Különféleképpen csinálták, akár „síppal, dobbal, nádi hegedűvel…”,- mindennek a lényege, a belső folyamatok megélése, értelmezése és helyre állítása volt. Különböző módszerekkel mindezt kiegészítették, gondolok itt az alternatív gyógymódokra. Mivel minden esetben a TEST-LÉLEK-SZELLEM hármas EGYSÉGET kell néznünk és ennek megfelelően kezelnünk.

A mai orvoslásnak a bukása, ennek a megbontásából ered!

Meg kell értenünk, hogyha valamit nem kezelünk összességében,- hanem különböző szintekre bontjuk,- akkor nem lehet teljes a gyógyulás!

A betegség mindig az EGYSÉG megbomlásából ered!

Kevés százalékban, de eredhet genetikai tényezőktől, és karmikus bevállalásokból. Ezekben az esetekben, mindig a leszülető lélek hozza meg ezt a döntést.

 

Minden ember a létezésnek három síkján él egyidejűleg, éppen ezért, - Minden esetben, a hármas egységnek megfelelően kell kezelni az adott problémát.

 

De talán térjünk vissza az előbbi esetre.

- LÉLEKGYÓGYÍTÁS- erről már szóltunk (regresszió, lélekrész mentés, visszatérítés)

- SZELLEMI SZINTŰ GYÓGYÍTÁS- közvetve jelen van, mivel a lélekkel foglalkozunk.

Megerősítésként, és a folyamatok megélésének könnyítésére, ajánlott gyógymód lehet, Bach- virágterápia, Aura- soma, homeopátiás szerek alkalmazása, amelyek a Szellem testek energetikáját állítják helyre és hozzák EGYSÉGBE.

- FIZIKAI TEST GYÓGYÍTÁSA- a testen különböző masszás technikák alkalmazása, melynek hatására a blokkolt részek oldhatóvá válnak és beindul az energiaáramlás. Alkalmazhatunk kiegészítésképpen még kristályterápiát is, széles a tárháza a különböző gyógyítási lehetőségeknek… Ebben a megközelítésben, már a hármas egységet kezeltük, így a gyógyulás teljes értékű lehet.

Tehát, az ősi és a jelenkori gyógyítás összekapcsolódik,- megújul, és a jelenbe áthelyeződik.

A megújulás mindig fontos, hisz mindig új módszerek és alternatívák kerülnek előtérbe, és foglalják el helyüket a világban.

ÁhimRé

„Minden mindennel összefügg, és szerves egységet alkot.”

(Hermész Triszmegitrosz)

 

„A gyógymód benne lehet egy virágban, kristályban, ásványban,- a Földanya rengeteg titokkal rendelkezik, amivel gyógyíthatóak vagyunk, és ezáltal visszatérhetünk a belső egyensúly és életerő állapotába.”

 

„Judy Hall szerint a reinkarnációs terápia, „annyit jelent, hogy nemcsak a testre terjed ki a gyógyítás, hanem a tudatra, az érzelmekre és a szellemre is.
Visszaviszi a pácienst a születése előtti életbe, hogy rájöhessen, milyen nehézségekbe ütközik jelenlegi élete során. A reinkarnációs terápia alkalmazásának a célja a mostani életminőség javítása. Tárgya a mostani élet könnyebbé, jobbá tétele. A reinkarnációs terápia az ok-okozat elvén alapszik (melyet karma néven is ismerünk). Ami valaha, egy múltbeli időpontban elkezdődött, most hatást gyakorol az érintett személy testi, érzelmi, tudati vagy szellemi egészségére. Ez az ok lehet többek között valamiféle vágy, gondolat, érzés, érzelem, fogadalom, ígéret, döntés, ürügy vagy traumatikus élmény. A megelőző életből származó okok a jelenben fóbiaként, krónikus betegségként vagy rossz fizikai állapotként, függőségként, szellemi fogyatékosságként, kapcsolatteremtési zavarokként, bizonyos személyek iránti megmagyarázhatatlan vonzalomként vagy viszolygásként, visszatérő rémálomként vagy egyszerűen csak rossz közérzetként manifesztálódhatnak.”

„ A lelki gyógyításhoz hozzátartozik a „lélekrész mentés”.

Ez annyit jelent, hogy bizonyos visszatérő kezelhetetlen félelmek, fájdalmak, bizonyos események által megélt trauma esetében olyan léleksérülés áll,- az illető egy lélekrésze (akármekkora darabja), bármely időben és térben, (ez lehet előző élet is) rettegés, félelem fogságába kerül. (Rázárul az adott időpillanat, és számára ott megáll az élet). Ilyenkor az átélés lesz az egyetlen megoldás, és a megértés. Mert valójában ez a lélekrész, nem tud visszatérni a szellem egységébe, és kihull az élet áramlásából. Ezt általában nem érzékelik az emberek, mint az adott problémát sem. ”

Leírnám a saját tapasztalatomat, amire a kezeléseim során tettem szert.

Talán térjünk vissza a jelen életre, ami a megszületéssel indul, amit már a lélek tudatosan él át. Rengeteg fóbiát hozhatunk magunkkal az itt átélt élmény hatására, amit elfelejtünk, de később oka lehet különböző megmagyarázhatatlan szorongásoknak, félelmeknek.
Az sem mindegy, hogy az anya milyen érzéssel várja gyermekét.
Hiszen ő már mindent érez, a különböző ingerek már a magzati életben hatnak rá, (ami később megnyilvánulhat: félelem, pánik, stb..) formájában. Munkám során (az anyaméhben eltöltött időszakról), sokkal több volt a negatív beszámoló, mint a pozitív. Bizonyos jelenkori szituációban, mint pl.: fulladás, bezártság érzés, szorongás, és sok más ilyen jellegű tünet, a méhen belül eltöltött időszak, vagy a szülés folyamata közben átélt eseményre vezethető vissza.
Ezek a történések az aurában, az adott helyen, energetikai blokk formájában nyilvánulnak meg. Amit úgy tudunk kioldani, hogy mélytudat szinten visszavezetjük a kezelt személyt, az adott időbe és helyzetbe.
Itt újra átéli, a már „elfelejtett emlékeket”. Ezáltal már tudatosan értelmezi, behelyezi, hogy az életére milyen hatással van, és így az emlék súlyát is feloldja, ami által az energetikai blokk is feloldódik. A kezelés után, az aurában is szoktam egy tisztítást, energetikai összehangolást végezni, ezáltal helyre állítva az illető energetikai rendszerét. Minden embernek meghatározó szerepet tölt be életében a fent említett időszak. Akár elfogadja azt akár nem, ezen értékrendek szerint alakul az élete.
Ha szeretettel várták, ő is nyit a világ felé,- befogadó és elfogadó lesz.
Ha probléma volt a fogantatásnál, kihordásnál, születésnél, a fogadtatásnál, akkor valószínű, hogy egész életében meg akar felelni a körülötte élő embereknek. El akarja fogadtatni magát, bizonyítani akar, és nem saját személyiségét adja.
A szülő és a gyermek közt zajló konfliktus is visszavezethető ide. Számos esetben oka, hogy valamelyik szülő nem akarta, vagy nem várta örömmel gyermekét. Mivel a magzat már tudatos lény, ezt mind átéli, hisz érzékel, - de valójában kiszolgáltatott helyzetben van az anyaméhben. Ebben a helyzetben, áttudjuk átvenni sejtszinten az anyától az ő félelmeit, hisz még egységben vagyunk. Sejtszinten tároljuk ezeket, és áthozzuk a megszületést követő életszakaszba (de a tudatunk mélyen lezárja azt).
Ha az élet során hasonló inger, és hatás ér bennünket, - nem tudjuk felismerni az érzést, mert „elfelejtettük” honnan is származik, de a probléma viszont jelen van. Ebben a mélytudat állapotban el tudjuk fogadni a nem kívánt terhesség állapotát is. Át tudjuk érezni édesanyánk gyengeségeit, azonosulni tudunk vele. De itt fontos a megértés, hogy ez valójában nem a mi érzésünk, csak átvettük tőle. A megértést minden esetben elfogadás, és megbocsátás kell, hogy kövesse. A születésnél még problémát jelenthet az előző élet megszületésének körülményei is. Áthozhatja ebbe az életbe, a múltban megélt negatív hatásokat. Meg kell értetni a pácienssel, hogy már nem azonosulhat azzal a személlyel. Nagyon sokan nem mernek szembenézni a problémájukkal, vagy nem találják meg a megfelelő megoldást. Mindenképpen megkönnyebbülést jelent az illető számára, amikor megértést kap az életében előforduló akadályozó tényezőkre, és ezáltal egy magasabb életminőségbe léphet.

írta: lendvaykati, 2009. febr. 26. 16:39 - címkék: és kategóriák: Gyógyítás - még nincsenek kommentek

Bemutatkozás

Isten hozott Kedves Olvasó, szeretettel köszöntelek Csillagszülött blogomon, ahol hosszú évek alatt összegyűjtött közvetítéseimet, írásaimat osztom meg. Áldás!

HONLAPOM ELÉRHETŐSÉGE

http://lendvaykati.gportal.hu/

 
 

Képek

tmretezs 15.jpg