Címlap Metafizika
Holisztikus gyógyítás metafizika

Metafizika, holisztikus gyógyítás

 

A metafizika, túl van a természettudományos tapasztaláson, bár nem független, vagy ellentétes vele. A metafizika a létezéssel, mint létezővel és magával a léttel foglalkozik. Ebből adódóan, a metafizika a legnagyobb teljességre törekvő tudomány, hiszen tárgya a teljes valóság.
Éppen ezért, földi létünk valósága nem korlátozódhat az anyagi lét kizárólagosságába. Mára már természetesnek vesszük azt az állítást, hogy minden, beleértve saját magunkat is és a körülöttünk levő világot is, nem más, mint energia. A mi háromdimenziós világunkban, tudósaink által kifejlesztett műszerekkel már tudjuk a szívműködést, az agyműködést vizsgálni, át tudják világítani a testünket, hogy az ott levő hibákat megláthassuk. Ezek a műszerek összehasonlítást végeznek, egy adott frekvenciához viszonyítva láttatják az eltéréseket, vagy az optimális működést. Tehát a test és a műszer hasonló frekvenciái adják a mérési eredményeket.  Nem csak a testünkre mondhatjuk, hogy egy energiahalmaz, mely bizonyos frekvencián rezeg, hanem a testünket is körülveszi egy ún. energiamező, egy sokkal finomabb, az anyagnál magasabb rezgésszámú burok, amit aurának ismer mindenki.

Nos, ez igen nagy előrehaladás, hiszen aurafotókkal bizonyítható, hogy létezik egy energiamező, mely az emberi testet körülveszi. Sőt az is látszik a felvételeken, hogy kinek milyen a lelkiállapota az adott vizsgálat alatt. Tehát a gondolatok, a mentális állapotok, esetleg betegségre utaló jelek, jól láthatók ezeken a fotókon.
Az aura egy finom, szabad szemmel nem/vagy csak az arra képesek számára látható és érzékelhető energiamező, mely a körülveszi a testünket és energetikailag kapcsolódik a csakrákhoz (energiaörvények, energiacsokrok).

A holisztikus gyógyítás az embert, mint egészet vizsgálja, nem csak az adott problémára koncentrál, hanem annak kiváltó okát keresi, melyhez támpontot a test energetikai állapotának vizsgálata is segítséget nyújt.

Az ember nem csak egy kémia labor, mely emberi test formájú.

Az embert egy az Isteni energia által létrehozott és precízen programozott működési funkcióval ellátott, korlátozott, de azért érezhető szabad akarattal bíró intelligens isteni lényként definiálhatnánk.

Miből is áll az, amit/akit mi embernek nevezünk?

Test, lélek, szellem hármasságából.

Ez a hármasság, talán megfeleltethető a fizikai testnek (test), az érzelmi állapotranak (lélek) és a mindent átható energiamezőnek (szellem).

Ha szellemi szinten, vagyis energetikai szinten nem a szeretet magasan rezgő energiáit transzformáljuk, azt a lélek nem tudja tolerálni (pl. lelkiismeret furdalás) és testi betegségeket produkál, mintegy felhívja a figyelmet a hibás cselekedetekre, gondolatokra, tettekre.

Ezeket a hibás gondolatokat, beidegződéseket kell tetten érni, jó esetben még a betegség kialakulása előtt.

 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne menjünk orvoshoz. Az azonnali segítség életet menthet.

De ne feledjük, hogy a teljes felépülést csak a testre fókuszálva, csak annak kezelésével nem, vagy csak átmenetileg érhetjük el.

A teljes felgyógyulást a test, a lélek és a szellem harmóniájával lehet elérni.
A metafizikai pszichoterápia, vagyis a speciális tanácsadás lényege, hogy embertársunk testi- lelki tünetei mögött rejlő gyökérproblémát megtaláljuk. Ez többnyire egyszerű módon, egy bizalmas beszélgetéssel, mélyinterjúval kezdődik. A tanácsadó sok-sok kérdéssel „nyitja” meg a segítséget kérő embertársát. A testtartás változásaival, a metakommunikáció segítségével, energetikai vizsgálattal, összetettebb képet kapunk az alany problémáiról.
A terapeuta úgy alakítja a beszélgetést, hogy az alany saját maga mondja ki a probléma okát. Ez nem könnyű feladat, mert aki segítségre szorul, az sosem látja a fától az erdőt. Irányított kérdésekkel, a partner bizalmát elnyerve nagyon jó eredményeket lehet elérni, hiszen ha tudjuk, hogy mi okozza a blokkot, akkor azt feloldani már könnyű. Olyan „szellemi” beavatkozásokat lehet elvégezni, amitől szinte azonnal jobban lesz a páciens.

Amennyiben a probléma esetleg visszanyúlik előző életbeli eseményhez, úgy arra is van lehetőség, hogy bekukkantsunk a tudatalatti elzárt világába és azt a blokkot oldjuk fel, ami a mostani problémánk rég elfelejtett gyökere.

 

Szeretettel várjuk azon embertársaink megkeresését, akik úgy érzik, hogy a hagyományos gyógyítás kevésnek bizonyult a teljes felépülésükhöz.

 

Pesthy Ildikó

20/777-2394

Metafizikai és spirituális tanácsadó

Thai-masszőr

Pilates oktató

 
 

Képek

tmretezs varzsl-1.jpg