Címlap EGÉSZ-SÉG Spirituális Egyesület Belépési nyilatkozat - pártoló tag
Belépési nyilatkozat - pártoló tag | Nyomtatás |

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

 

 

Név: ....................................................…………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………….

Születési hely: …………………………………………………………idő: ……………………

Elérhetőség: tel.: ……………………………… email: ………………………………………..

 

kijelentem, hogy az

 

Egész-ség Spirituális Egyesület

 (1147 Budapest, Fűrész u. 109/a.)

 

pártoló tagja

 

 

kívánok lenni.

 

Kijelentem, hogy az Egyesület céljával egyetértek, az alapszabályban előírtakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el, és vállalom, hogy az alapszabályban rögzített célok eléréséhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújtok minimum az egyesület szabályaiban előírt mértékben.

 

 

Budapest, 200............……….

 

 

 

............……………………....

(aláírás)

 

 

 Tanú 1.                                                              Tanú 2.

 

Név: ………………………………………….         Név:  …………..…………………………

 

Lakcím: ………………………………………..       Lakcím: ………………………………….

 

………………………………………………….        ……………………………………………

 

 

 
 

Képek

tmretezs 28.jpg